پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار و اطلاعیه ها
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۸۶۴۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
۲:۵۳:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۲۶۰  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۸۵۳۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ 
۵:۴:۴۲  | 
تعداد بازدید : ۴۵  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۸۵۳۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ 
۲۰:۴۴:۱۳  | 
تعداد بازدید : ۴۸  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۸۵۳۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ 
۱۸:۲۱:۴۵  | 
تعداد بازدید : ۲۱۳  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۸۵۳۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ 
۱۷:۵۵:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۵۵۹  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۸۵۳۰۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ 
۲۱:۱۴:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۱۱۷  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۸۵۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ 
۱۹:۹:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۳۳۶  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۸۵۲۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ 
۲۰:۳۵:۱  | 
تعداد بازدید : ۳۸۰  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۸۴۲۶۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ 
۱۷:۲۳:۵۹  | 
تعداد بازدید : ۶۳۴  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از17123456...17.بعدي.برو

گروه دورانV5.7.9.0