• ساعت : ۱۹:۴۰:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 23
  • کد خبر : ۸۰۳۷۹
    /  3
بازدید اعضای تیم اعتباربخشی موسسه ای كلان منطقه4 آمایشی از دانشگاه علوم پزشكی دزفول

اعضای تيم اعتباربخشی موسسه ای کلان منطقه4 آمایشی از دانشگاه علوم پزشکی دزفول بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه این بازدید در روز دو شنبه 2 دی ۹۸ و در راستاي تحقق اهداف ماموريت اعتباربخشي موسسه اي صورت گرفت.

گفتنی است که تیم ارزیابی به سرپرستی دکتر مهران حق پرست دبیر ماموریت اعتباربخشی موسسه ای به منظور رصد ميزان تحقق اهداف ماموريت مذكور، طبق برنامه زمان بندی شده از معاونت ها/اداره هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي دزفول بازدیدنمودند.

شایان ذکر است که پس از بررسی سنجه ها و شاخص های اعتباربخشی جلسه جمع بندی در همان روز با حضور اعضای تیم، رییس ، معاونین واعضای هیات علمی دانشگاه دزفول برگزار و در خصوص ارزیابی انجام شده گفتگو نمودند.

درنهايت مقرر گردید پس از اعلام پس خوراند از دانشگاه علوم پزشکی اهواز به دانشگاه علوم پزشكي دزفول و پس ازرفع نواقص ، مستندات به همراه چك ليست هاي تكميل شده به دبيرخانه منطقه ٤ امايشي ارسال گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. | EDU.AJUMS@

    V5.5.2.0