• ساعت : ۱۱:۳۶:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 224
  • کد خبر : ۷۹۷۵۷
راهنمای ثبت نـام پذیرفته شدگان تكمیل ظرفیت كارشناسی ارشد سال تحصیلی 98

راهنمای ثبت نـام  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98(تکمیل ظرفیت)

                                     دانشگـاه علـوم پـزشکی جنـدی شـاپور اهـواز

 

با سلام و آرزوی توفیق الهی

ضمن عرض تبریک

 

زمان مراجعه حضوری به دانشگاه جهت تحویل اصل و کپی مدارک به همراه سند تعهد محضری

 

 

ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد 98 تمامی رشته ها از تاریخ 98/8/11 لغایت 98/8/14 از ساعت 8:30 الی 12:30 در معاونت آموزشی دانشگاه دفتر تحصیلات تکمیلی طبقه دوم انجام می پذیرد.

 

لطفا برای دریافت فرم ها کلیک نمایید.

 

1ـ دریافت، تکمیل و فرم های ثبت نام (فرم های شماره 1و2 فرم ها به صورت خوانا بدون قلم خوردگی باشد)

2ـ دریافت، تکمیل و فرم های گزینش به همراه مدارک قید شده (فرم ها به صورت خوانا بدون قلم خوردگی).

3ـ فرم تعهد محضری (پیوست )دریکی از  دفتر خانه های  اسناد رسمی کشور به ثبت رسیده باشد.لازم به ذکر است سپردن تعهد محضری نیاز به ضامن ندارد.

4ـ 12 قطعه عکس رنگی

5ـ اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی

6ـ اصل و کپی دانشنامه یا ریز نمرات یا مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد.

دارندگان مدرک معادل-گواهی اتمام دوره با  معدل کمتر از میانگین کل 12 –دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در صورتی که در همان رشته پذیرفته شده باشد ومغایرت معدل مدرک تحصیلی با معدل مندرج در لیست ارسالی از مرکز سنجش مجاز به تحصیل نمی باشد –عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در هر مقطعی (بجز رشته های مجازی)

7ـگواهی فراغت از تحصیل برای دانشجویان ترم آخر حداکثر تا تاریخ 31/6/98

8-پذیرفته شدگان برخی از رشته ها،در برخی از مقاطع تحصیلی دوره می بایست دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر باشند.طبق جدول شماره 1 دفترچه راهنمای ثبت نام

9-تحصیل رایگان در دانشگاه هایی که رایگان می باشد برای پذیرفته شدگان موضوع بند 5 (فوق الذکر)طبق بند 1-7 شرایط اختصاصی

10-اصل و کپی مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه

11ـمدرک نشان دهنده وضعیت سهمیه رزمندگی برای پذیرفته شدگان مربوط به استفاده از سهمیه رزمندگان (رزمنده،ایثارگر، همسر و فرزند شاهد، جانباز %25 به بالا ،آزاده ،جاویدالاثر)جانباز-فرزند و همسر جانباز کمتر از 25%-همسر و فرزندان رزمندگانی که دارای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه می باشند.

12ـ تاییدیه رتبه برتر برای پذیرفته شدگان  با استفاده از شرایط استعداد درخشان ( نمونه کشوری- با آزمون –بدون آزمون )

13-پذیرفته شدگان با سهمیه استعداد درخشان مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته هم نام خود می باشند در صورت عدم وجود رشته هم نام مجاز به تحصیل در رشته های مندرج در جدول شماره 1 دفترچه راهنمای ثبت نام می باشند.

14ـ ارائه مدرک دال بر 2 سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای پذیرفته شدگان رشته های پرستاری مراقبت های ویژه ،مراقبت های ویژه نوزادان،پرستاری اورژانس ،تکنولولوژی گردش خون –مدیریت پرستاری تا تاریخ 31/6/98

الف-2سال بایستی بعد از تاریخ فراغت از تحصیل دوره کارشناسی باشد.سابقه ما قبل از تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی قابل قبول نیست.ب-در صورتیکه سابقه بعد از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی منقطع و متناوب بوده و مجموعا دو سال تکمیل شود،کافی است.ج-کلیه سوابق مربوط به کار بالینی (بیمارستان بخش بالینی،شبکه بهداشت،اورژانس و .....)قابل قبول می باشد.

د-از نظر زمانی یعنی 2 سال کامل،اگر فردی بصورت همزمان در بیش از یک محل دارای سابقه باشد قابل قبول نمی باشد.(به عنوان مپال فردی طی مدت یکسال بصورت همزمان شب کاری و صبح کار در دو محل مختلف دارای سابقه کار می باشد.این سابقه بدلیل همزمانی قابل قبول نیست)

15-فیش واریزی به مبلغ 100000ریال بابت صدور کارت دانشجویی به شماره حساب 201775992 و شماره شناسه 97052811045000079 به نام درآمدهای اختصاصی معاونت فرهنگی و دانشجویی حساب بانک رفاه کارگران شعبه علوم پزشکی

16ـ مدرک مربوط به تعیین وضعیت بدهی به صندوق های رفاه دانشجویی

-تذکرات:

-عدم اشتغال به تحصیل هم زمان

-پذیرفته شدگان با استفاده از رتبه های برتر دانشگاهها ( استعداد درخشان) نیاز به ارائه مدرک پایان طرح نمی باشند

-داشتن 2 سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای رشته های پرستاری مراقبت های ویژه ،مراقبت های ویژه  نوزادان،پرستاری اورژانس ،تکنولولوژی گردش خون  با شرایط زیر

الف)2سال بایستی بعد از تاریخ فراغت از تحصیل دوره کارشناسی باشد. سابقه ی ما قبل از این تاریخ قابل قبول نیست

ب)در صورتیکه سابقه منقطع و متناوب باشد و مجموعا دو سال تکمیل شود، کافی است

ج)کلیه سوابق مربوط به کار بالینی  (بیمارستان بخش بالینی-شبکه بهداشت-اورژانس و...) قابل قبول می باشد

د) از نظر زمانی یعنی دو سال کامل، اگر فردی به صورت هم زمان در بیش از یک محل دارای سابقه باشدقابل قبول نمی باشد.

(به عنوان مثال فردی طی مدت یکسال بصورت همزمان شب کار و صبح کار در دو محل مختلف دارای سابقه کار می باشد.این سابقه دلیل همزمانی قابل قبول نیست)

عدم مراجعه پذیرفته شدگان حداکثر تا تاریخ 20/7/97 به منزله ی انصراف می باشد.

ب: سفته به مبلغ 600 میلیون ریال که به امضاء 2 ضامن معتبر رسیده باشد. لازم به ذکر است ضامنین باید کارمند رسمی شاغل و در صورت اشتغال به مشاغل آزاد دارای پروانه معتبر (کسب،مطب،وکالت...) باشند.شایان ذکر است طبق قانون معرفی افراد بازنشسته به عنوان ضامن امکان پذیر نمی باشد.ضمنا ضامنین باید مانند فرم نمونه گواهی امضاء داشته باشند.

ج: اصل سند تعهد محضری پذیرفته شدگان مازاد در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به امضاء 2 ضامن معتبر به ثبت رسیده باشد.ضامنین باید کارمند رسمی شاغل و در صورت اشتغال به مشاغل آزاد دارای پروانه معتبر (کسب،مطب،وکالت...)باشند.(ضامنین طبق قانون معرفی افراد بازنسشته به عنوان ضامن امکان پذیر نمی باشد.  

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. | EDU.AJUMS@

    V5.5.2.0