• Ar
 • En
 • ساعت : ۱۱:۱:۱۶
 • تاريخ :
   ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ 
 • تعداد بازدید : 73
 • کد خبر : ۷۹۲۶۲
ثبت نام دستیاران تخصصی دندانپزشكی سال 1398

زمان بندی ثبت نام حضوری:

شنبه 1398/07/06

یکشنبه 1398/07/07

ضروری  است طبق زمانبندی فوق جهت ثبت نام مراجعه شود.در مواردی که امکان ثبت نام در تاریخ های فوق الذکر میسر نبود فقط با ارائه دلایل مستند

در تاریخ 1398/07/9 ثبت نام انجام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری:

 

1- شش قطعه عكس ٣*٤ جديد 

2- اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل و كپي پشت و روي كارت ملي 

4- اصل و كپي دانشنامهي دندانپزشكي عمومي (يا مدركي كه نشاندهندهي فراغت از تحصيل باشد) 

تبصره: پذيرفته شدگاني كه با استفاده از مقررات رتبه هاي برتر، استعدادهاي درخشان، قانون تسهيل ازدواج جوانان و ... مجاز به شركت در آزمون بوده اند، بايد حداكثر تا 1398/06/31 فارغ التحصيل شده باشند . 

5- اصل و كپي كارت پايان خدمات يا معافيت دائم يا مدركي كه نشان دهنده ي وضعيت نظام وظيفه ي آقايان باشد 

6- مدرك نشان دهنده ي وضعيت طرح نيروي انساني (بر اساس مندرجات دفترچه ي راهنماي آزمون)

 تذكر:

پذيرفته شدگاني كه ملزم به گذراندن طرح نيروي انساني بوده اند، بايد دورهي مذكور را تا 1398/06/31 به پايان رسانده باشند. 

7- گواهي اشتغال به كار در حال حاضر، ويژهي استفاده كنندگان از سهميه ي استاني (بر اساس مندرجات دفترچه ي راهنما) 

8- آخرين حكم كارگزيني (ويژهي مستخدمان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها)

9- اصل و كپي مدارك نشان دهنده ي وضعيت بومي (بر اساس مندرجات دفترچه ي راهنما)

10- اصل و كپي گواهي مربوط به كادر نيروهاي مسلح (به تأييد بالاترين مقام مربوطه) ويژهي مستخدمان نيروهاي مسلح

تذكـر مـهم:

مدارك مورد نياز بايد به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه شود و اين مدارك مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در صورت محرز شدن 

الف) عدم رعايت ضوابط و مقررات توسط داوطلب،

ب) واجد شرايط نبودن فرد جهت شركت و پذيرش در آزمون،

ج) مغايرت و عدم صحت مدارك

د) مغايرت اطلاعات اعلام شده

از ادامه ي تحصيل فرد جلوگيري شده و ضمن لغو قبولي، داوطلب به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها معرفي خواهد شد. 

توجـه:

1- عدم مراجعه و ثبت نام در زمان مقرر، به منزله ي انصراف بوده و هيچگونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواهد شد.

2- پذيرفته شدگاني كه پس از ثبت نام، انصراف دهند، يا براي ثبت نام مراجعه نكنند، مطابق با مقررات مندرج در دفترچه ي راهنما برخورد خواهد شد. 

يكي از شرايط پذيرش در سهميه ها، كسب نمره ي حد نصابي است كه قانون معين كرده است. بنابراين، در صورتي كه داوطلبان اين سهميه ها حد نصاب لازم را كسب نكرده باشند، حائز شرايط پذيرش نشده اند. همچنين ،ممكن است نفرات بالاتر آن سهميه (با نمره ي بيشتر) ظرفيت را پُرُ كرده و داوطلب به رغم كسب حد نصاب، پذيرفته نشود.

براي افرادي كه انتخاب رشته/محل انجام داده اند (پذيرفته شدگان و مردودان) كارنامه ي  نهايي صادر مي شود كه جايگاه داوطلب را در رشته/محله اي انتخابي خود، در مقايسه با ساير داوطلباني كه آن رشته/محل را انتخاب كرده اند، نشان مي دهد. اين كارنامه متعاقبا در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي در دسترس داوطلبان خواهد بود.

پذيرفته شدگان سهميه ي بومي (مناطق محروم)، هنگام ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضري به دانشگاه محل تعهد هستند. افرادي كه با »تعهد خاص بومي« پذيرفته شده اند، اين موضوع در كارنامه شان قيد شده است.

 

شروع دوره آموزش ثبت نام شدگان:

شروع به آموزش پذیرفته شدگان آزمون دستیار تخصصی دندان پزشکی سال 1398 روز شنبه به تاریخ 1398/07/13 محسوب شود.

 

نکات ضروری:

پذیرفته شدگان مشمول معافیت تحصیلی موظفند با دردست داشتن گواهی فراغت از تحصیل پزشکی عمومی جهت تمدید معافیت تحصیلی خود به مدیریت تحصیلات تکمیلی مراجعه نمائید.

2ـ  قبولی داوطلبانی که به هر دلیل تا پایان شهریور ماه 1398 فارغ التحصیل نشده اند یا خدمات قانونی و نظام وظیفه را طبق دستوالعمل ثبت نام به پایان نرسانند کان لم یکن تلقی خواهد شد.

نقل و انتقالات دستیاران پذیرفته شده تحت هیچ شرایط امکان پذیر نخواهد بود.

4ـ دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال ارائه خوابگاه به دستیاران را ندارد. (شماره تماس معاونت دانشجویی -33330961ـ 061)

5ـ این دانشگاه فقط سند تعهد محضری که متن آن درسایت  دفتر حقوقی دانشگاه  علوم پزشکی اهواز اعلام خواهد شد را می پذیرد. خواهشمند است از اخذ متن تعهد محضری سایت سایر دانشگاهها به طور جدی خودداری فرمائید. ( جهت ورود به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حقوقی دانشگاه  علوم پزشکی اهواز روی نام آن در این متن کلیک کنید)

تذکر مهم: فرم های ثبت نام شماره 1  تا 5 و فرم های هسته گزینش و نظردهی دانشگاه را چاپ کرده، تکمیل و امضا نمایید و در روز ثبت نام فرم های تکمیل شده را به همراه مدارک  مورد نیازتحویل تحصیلات تکمیلی دانشگاه نمایید.

 

دریافت مستندات جهت تکمیل:

* مدارک مورد نیاز جهت ارائه به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (فرم های پنج گانه)

* مدارک مورد نیاز جهت ارائه به هسته گزینش دانشگاه

* پایگاه اطلاع رسانی دفتر امور حقوقی  دانشگاه جت دریافت فرم تعهدنامه محضری

* پایگاه ارسال الکترونیکی مدارک و پیگیری دریافت کارت دستیاری [جهت اطلاع از شماره دستیاری خود برای تکمیل فرم ها به این پایگاه مراجعه نمایید]

 

نشانی:

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

اهواز - اتوبان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سازمان مرکزی، طبقه دوم، راهروی معاونت آموزشی، اداره تحصیلات تکمیلی

دفتر حقوقی دانشگاه:

اهواز - اتوبان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ساختمان قدیم دانشکده پزشکی، طبقه همکف، دست راست، دفتر امور حقوقی دانشگاه

دانشکده دندانپزشکی:

اهواز - اتوبان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده دندانپزشکی

مراحل انجام ثبت نام:

1- مراجعه به پایگاه ارسال الکترونیکی مدارک جهت اطمینان از صحت اطلاعات شما و دریافت کد دستیاری

2- دریافت فرم های اداره تحصیلات تکمیلی، هسته گزینش و جذب، تعهدنامه محضری (از سایت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)

3- تکمیل و امضای فرم ها و ثبت محضری تعهدنامه محضری

4- بارگذاری اسناد خواسته شده و تکمیل مشخصات هویتی و تحصیلی خود در سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک

5- مراجعه به میز خدمت واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه، ارائه مدارک هسته گزینش و دریافت نامه مربوطه

6- مراجعه به طبقه دوم سازمان مرکزی دانشگاه، اداره تحصیلات تکمیلی و ارائه مدارک خواسته شده (اعلام شده در ابتدای این اطلاعیه)

7- مراجعه به دفتر امور حقوقی و تحویل تعهدنامه محضری

8- پیگیری نهایی شدن ثبت نام از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

 

* در هر مرحله از کارشناسان تحصیلات تکمیلی، دانشکده دندانپزشکی امکان دریافت راهنمایی لازم را خواهید داشت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. | EDU.AJUMS@

  V5.5.2.0