معاونت توسعه آموزش
جمعه, 9 مهر 1395

قابل توجه دانشجويان محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور


زمان انتخاب واحد تحت وب نیمسال دوم از 16/11/91 لغایت 20/11/91
مي باشد

تاریخ شروع کلاسها از روز دوشنبه مورخ 23/11/91 می باشد و درصورت غیبت طبق مقررات رفتار خواهد شد. 

صدور تاييديه انتخاب واحد نيمسال دوم  92/91 از 16/11/91 لغایت 23/11/91   


  
تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم 6 و 7 اسفندماه 91


حذف اضطراری نیمسال دوم تا تاریخ تا 1/3/92

***

 

زمان انتخاب واحد به هيچ عنوان تمديد نميگردد

***

عدم ثبت انتخاب واحد به عهده دانشجو ميباشد

***

جهت دريافت دروس سرويسي از دانشكده هاي ديگر،
فرم معرفي از دانشكده مربوطه دريافت شود

***

 در صورت عدم پرداخت شهريه جهت دانشجويان
مشمول پرداخت شهريه
انتخاب واحد فعال نميگردد.

***

تأييديه نهايي انتخاب واحد پس از ثبت توسط  آموزش  دانشكده صادر خواهد شد

***


سامانه انتخاب واحد جهت دانشجویان مهمان در تاریخ 23/11/91 فعال می باشد.

 


ورود به سامانه انتخاب واحد

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8