عنوان : توجهات ویژه انتخاب واحد
کد خبر : ۶۸۹۹۴
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ 
ساعت : ۴:۴۵:۱۷
عنوان گروه خبري : انتخاب واحد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با توجه به اهمیت مسائل انتخاب واحد، ضروری است دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که:

1- سامانه به طور خودکار همنیاز و پیشنیازها را مراعات می کند، لذا اگر برایتان خطایی در این محرز شد، گزارشات را جمع اوری کرده و از طریق نماینده ای از سوی خود، مسأله را پیگیری نمایید
2- با توجه به عدم نهایی شدن برخی نمرات، دانشجویان ممتاز (معدل بالای 17) امکان اخذ بیش از 12 واحد را نخواهند داشت، لذا در صورت تمایل و پس از حذف و اضافه می توانند پیرامون اخذ واحدهای تکمیلی تا سقف 24 واحد (حد مجاز برای دانشجویان ممتاز) درخواست خود را از طریق دانشکده پیگیری نمایند.
3- در صورتیکه دانشجویی بیش از 14 واحد اخذ نماید و پس از نهایی شدن نمرات ترم 961 توسط اساتید، مشروط شوند، واحدهای مازاد اخذ شده با صلاحدید گروه آموزشی مربوطه و امور آموزشی دانشکده حذف خواهد گردید.
4- داشتن برگه چاپ شده انتخاب، تأیید شده توسط استاد مشاور و مهر شده توسط آموزش بشدت توصیه می شود؛ بهر هر ترتیب داشتن مستندات انتخاب واحد و پرداخت شهریه می تواند در صورت نیاز در آینده برای دانشجو کارآمد باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. | EDU.AJUMS@

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0